Jeli Jewelry

服務詳情

服務種類:
鑽飾選購
整體評分:
整體評分 
4.5
4.5分
平均消費: 求婚戒指: HK$120000 起
(因金器的購買價格乃根據飾金牌價及金器重量而釐定,以上鑽飾選購之金器的價格僅作參考)

評語 提交評語

Ruby 2018/09/02 17:29:31

有朋友係呢間度買過嘢覺得唔錯,所以就介紹咗比我,佢哋價錢同周乜乜嗰啲差好遠。隻戒指係我當時男朋友(宜家係老公)買嘅,佢覺得對方解釋得好詳細,不過男人對於珠寶呢啲咩都唔知,同佢講咩都好似差唔多,佢就話覺得對方都有教育佢鑽石嘅嘢。佢話款式可以自己揀,有係WhatsApp同Ig message同對方溝通過先,嗰邊都會去了解吓你嘅要求。之後會約係公眾場所咁驗貨,例如會所,鑽石都有證書,所以都好安心。我收到戒指好開心,不過求婚嗰日都唔單止係戒指,仲有好多嘢,戒指只係其中一樣。我覺得佢哋可以再宣傳多啲,因為目前黎講佢哋都仲係好新,好少followers,唔多人識佢。

整體滿意度 
4.5
4.5分 (1 vote)
服務態度 
4.5
4.5分 (1 vote)
價格適中 
5
5.0分 (1 vote)
款式選擇 
4.5
4.5分 (1 vote)
造工 
4.5
4.5分 (1 vote)
商戶名稱
Jeli Jewelry
所使用的服務 
鑽飾選購
產品/服務種類 
求婚戒指
婚宴日期 
2018/04/07
是次最終消費 
HK$ 120000